Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. VERKOOPSOVEREENKOMST

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Papaver en de meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Eenieder die een bestelling plaatst bij Papaver, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.

Een bestelling die nog niet betaald is kan geannuleerd worden door ons daarvan op de hoogte te brengen via email, dit zonder extra kosten.

ARTIKEL 2. VERZENDINGS- EN AFHAALOPTIES

2.1. Verzendkosten

De verzendkosten voor levering binnen België 9.00€ en Nederland 10.00€.

2.2. Leveringstermijn

De leveringstermijn bedraagt maximaal 3 weken na ontvangst van betaling. Het niet nakomen van de vooropgestelde leveringstermijn geeft u nooit recht op een schadevergoeding.

2.3. Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of transportschade

2.3.1. Vertragingen tijdens het transport

De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Papaver kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

2.3.2. Verlies

Overeenkomstig de wet “verkoop op afstand” is Papaver als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

2.3.3. TRANSPORTSCHADE

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd, we zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons. U kunt meer lezen over retourneren van artikelen in artikel 4 van onze voorwaarden.

2.4. Afhaalmogelijkheden

Afhaling van artikelen kan gebeuren te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 164

ARTIKEL 3. BETALING

3.1. Online betaalmethoden

Een online betaling wordt mogelijk. Het is kosteloos voor de klant en snel. Uw betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen uw pakje dan ook meteen verzenden.

3.2. Overschrijving

Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de factuur, binnen de tien dagen over te schrijven op onze rekening met vermelding van het ordernummer.

ARTIKEL 4 – RECLAMATIES EN RETOURNEREN VAN AANGEKOCHTE ARTIKELEN

4.1. Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan bieden wij u de mogelijkheid ons uw bestelling, met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen en voedingswaren, binnen een termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via email) en vooraf op de hoogte te brengen. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd!

4.2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 4.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Brengt u het artikel persoonlijk terug, dan betalen wij het bedrag terug bij afleveren van het artikel. Verzendingskosten voor de retourzending worden niet terugbetaald.

4.3. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade of gebruiks-slijtage aangebracht door schuld anders dan Papaver of de leverancier van het artikel.

4.4. Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Controleer uw zending dan ook dadelijk na ontvangst! Stelt u toch schade vast aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Tracht nooit een beschadigd artikel zelf te repareren! Gooi nooit de postverpakking of de verpakking van het artikel weg vooraleer u heeft vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren! Wij laten u via email weten hoe de retourzending moet verlopen.

ARTIKEL 5 – ARTIKELPRIJZEN EN -INFORMATIE

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief verzendingskosten. Wij trachten onze artikelbeschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie aangaande de artikelen zoals afmetingen en gewichten, betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. U kunt steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

De eindaansprakelijkheid voor al onze artikelen berust bij de fabrikant. Bij eventuele problemen met een artikel vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een oplossing.

Gebruik van afbeeldingen voor eigen ontwerp

Wanneer door de klant bestanden aangeleverd worden voor het bedrukken van artikelen met een eigen ontwerp, dan verklaart de klant het recht te hebben dit ontwerp te mogen gebruiken, hetzij door zelf eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door de toestemming gekregen te hebben van de eigenaar. Papaver kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor copyrightclaims met betrekking tot ontwerpen door de klant aangeleverd.

S CONTACTEREN.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSRECHT

Papaver blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen Papaver en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.